• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Skole - Informasjon og søknad om elevplass ved Bønsmoen skole, avdeling Ressurs

Informasjon

Bønsmoen skole, avdeling Ressurs

Intensjonen for Bønsmoen skole, avdeling Ressurs, er å ivareta elever i 1.-10. trinn med spesielle behov i egen kommune.

Gjelder elever i Eidsvoll kommune med store sammensatte vansker, og som har et omfattende behov for helhetlig spesialpedagogisk tilbud. Elevene følger lovverket gitt i Opplæringsloven.

Avdeling Ressurs ligger i samme skolelokaler som Bønsmoen skole. Ressurssenteret er en integrert del av Bønsmoen skole, og er samordnet med ledelse på skolen. Ledelse av avdeling Ressurs ivaretas av en av skolens avdelingsledere.

Alle elevene ved avdeling Ressurs tilhører en klasse på skolen. Der deltar de i en varierende grad ut fra sine forutsetninger.

Tildeling av plass ved Bønsmoen skole, avdeling Ressurs:

  • Foresatte sender søknad til Eidsvoll kommune, virksomhet skole, innen 01.12.
  • Søknad skrives i mal som ligger på kommunens hjemmeside, virksomhet skole
  • Gjeldende sakkyndig vurdering fra PPT oversendes sammen med søknaden
  • Inntaksteam avgjør hvilke søknader som skal innvilges ut fra kapasitet og faglig vurdering. Inntaksteamet består av Bønsmoen skole og avdeling Ressurs v/ rektor og avdelingsleder, PPT v/ leder og skoleeier
  • Vedtak fattes av rektor innen 01.02.
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader